September 1973. Balingsta, bron över Sävaån.

Balingsta, the bridge across Sävaån.


Förra   Upp   Nästa