September 1973. Balingsta, semaforen söder om stationen.

Balingsta, the semaphore south of the station.


Förra   Upp   Nästa