September 1973. Navestabro stn., södra änden.

Navestabro station, southern end.


Förra   Upp   Nästa