September 1973. Skärfältens hållplats, mot söder och vägövergången.

Skärfälten station, to the South and the level crossing.


Förra   Upp   Nästa