September 1973. Skärfältens hållplats, godsmagasinet.

Skärfälten station, the warehouse.


Förra   Upp   Nästa