September 1973. Skärfältens hållplats.

Skärfälten station.


Förra   Upp   Nästa