September 1973. Skärfältens hållplats söderifrån.

Skärfälten station from the South.


Förra   Upp   Nästa