C:a 1975. Banan österut från Läbyvad hållplats.

The track eastwards from Läbyvad station. The castle of Upsala can be seen in the distance.


Förra   Upp   Nästa