Inspelningen kommer från Syrena via Artiphon. 1933.
The recording came from Syrena through Artiphon. 1933.

BACK